Некоторые вопросы определения совокупного дохода семьи для отдельных видов социальной помощи

Ссылка на первоисточник


                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 20 грудня 2008 р. N 1084
                               Київ

         Деякі питання визначення сукупного доходу сім'ї
              для окремих видів соціальної допомоги

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 457 ( 457-2009-п ) від 13.05.2009 }
 

     З метою  захисту  малозабезпечених   верств   населення   від
негативних  наслідків  фінансової  кризи Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1. Установити,  що за  бажанням  громадян,  які  звільнені  з
роботи  на підставі пункту 1 частини першої статей 36 і 40 Кодексу
законів про  працю  України  (  322-08  )   та   зареєстровані   в
установленому  порядку  як  безробітні,  для призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим  сім'ям,  державної  допомоги
сім'ям  з  дітьми  та  субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг (далі - соціальна допомога):

     сукупний дохід сім'ї обчислюється за попередні три місяці;

     до сукупного   доходу   сім'ї   замість   заробітної    плати
безробітного   враховується   розмір   призначеної   допомоги   по
безробіттю у місяці звернення за призначенням соціальної  допомоги
на підставі довідки державної служби зайнятості.

     У разі   застосування  такого  порядку  обчислення  сукупного
доходу соціальна допомога призначається на три місяці.

     1-1.  Установити,  що  за  бажанням  громадян,  які отримують
допомогу по  частковому  безробіттю,  для  призначення  соціальної
допомоги  сукупний  дохід  сім'ї  обчислюється  за  попередні  три
місяці.

     У разі   застосування  такого  порядку  обчислення  сукупного
доходу соціальна допомога призначається на три місяці.
{  Постанову  доповнено  пунктом  1-1 згідно з Постановою КМ N 457
( 457-2009-п ) від 13.05.2009 }

     2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування і діє до
стабілізації  фінансово-економічної  ситуації  в  Україні,  але не
пізніше ніж до 1 січня 2011 року.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 26

Публикации документа

Урядовий кур'єр от 26.12.2008 — № 244
Офіційний вісник України от 31.12.2008 — 2008 г., № 98, стр. 11, статья 3223, код акта 45271/2008

законодательство закон
Добавлено: 4-10-2016, 14:52
0
95

Похожие публикации


Наверх